Praktisch

Laptops

Op onze school behoort de laptop tot de verplichte uitrusting van elke leerling.

Laptops

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de digitale competenties van toekomstige studenten en werknemers. Ook binnen onze scholengroep willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen die noodzakelijke competenties verwerven.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 werd in alle scholen van onze scholengroep het project ‘een laptop voor elke leerling’ uitgerold rekening houdend met de middelen die door de overheid via de Digisprong ter beschikking worden gesteld. In de scholen waar reeds voorheen een laptopproject voor leerlingen werd uitgerold, wordt dit verdergezet. We zetten dit project verder in het schooljaar 2023-2024.

Zo kan een laptop, wanneer het past, ingezet worden om het leren te faciliteren. Onze leerlingen verwerven op die manier de leerdoelen die binnen de eindtermen worden gesteld en de nodige digitale vaardigheden om bij het verder studeren, op de arbeidsmarkt én in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren. Leerkrachten kunnen door het gebruik van digitale leermiddelen immers nog beter op maat werken en elke leerling zo ver mogelijk brengen in het leerproces.  

We benadrukken graag dat de laptop een van de mogelijkheden is om leerstof over te brengen en te verwerken. Het is dus steeds de beslissing van de individuele leerkracht om tijdens een les al dan niet de laptop te gebruiken. De combinatie van traditionele leermiddelen en de laptop geeft een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoenen we onderwijstraditie en technologische innovatie wat zorgt voor een krachtigere leeromgeving.

We kiezen binnen onze scholengroep bewust voor een eenvormige aanpak.  Deze laat ons niet alleen toe om efficiënter en kostenbewust samen te werken met leveranciers, ze maakt ook een optimale ICT-ondersteuning mogelijk en vergemakkelijkt de eventuele overstap van leerlingen binnen onze scholengroep.

De meeste leerlingen huren een laptop bij The Rent Company. Dan ben je ineens verzekerd en kan je bij onze laptopbalie terecht voor alle problemen.

Bij inschrijving krijg je de praktische info over de bestelling.

Door de maandelijkse huur en door de gedeeltelijke terugbetaling is deze kost meestal draaglijk. Toch vragen over de betaling? We zoeken samen een oplossing!